Partnerem serwisu jest firma M.K.Szuster

Zmienna kwota wolna od podatku

2017-02-01 13:54:27 (ost. akt: 2017-02-01 14:12:20) Artykuł sponsorowany
Zmienna kwota wolna od podatku

Autor zdjęcia: Materiały prasowe

W rozliczeniu PIT 2016 kwota wolna od podatku wynosi 3091 pln i jest niezmienna od kilku lat. Natomiast w rozliczeniu PIT 2017 dokonywanym w 2018 roku będziemy rozliczać kwotę wolna według nowych zasad i nie będzie ona taka sama dla wszystkich podatników.

Zmiana przepisów w zakresie kwoty wolnej


Podwyższenie kwoty zwolnionej z podatku dochodowego postulowane było i zapowiadane już od lat. Tematem tym zajmował się w 2015 roku Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził nieprawidłowości w ustalaniu wysokości kwoty wolnej od podatku. Decyzje zapadły  29 listopada 2016 roku.

Przyjęte przez Senat RP zapisy znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszące się do kwoty zwolnionej z opodatkowania wchodzą w życie z początkiem 2017 roku.

Zgodnie z nowelizacją ustawy kwota wolna nie będzie równa w rozliczeniu pit 2017 dla wszystkich podatników i będzie wynosiła od 6 600 pln do 0 pln. Nowelizacja wskazuje też, że kwota wolna od podatku będzie corocznie weryfikowana.

Zdaniem resortu finansów na zmianach skorzysta 3,5 mln osób najmniej zarabiających,  20 mln Polaków ani nie zyska, ani nie starci, 450 tys., osób będzie miało prawo do niższej ulgi, a maksymalnie 250 tys. najbogatszych w ogóle straci prawo do kwoty wolnej.

Sposób obliczania przysługującej kwoty wolnej


Najwyższa kwota  6600 pln zwolnienia z opodatkowania przysługuje jedynie tym, którzy w roku podatkowym nie zarobią więcej niż 6 600 pln. Wtedy cały ich dochód nie będzie opodatkowany. Chodzi tu o dochód roczny. Przeliczając na średnią miesięczną wyniesie ona ok. 550 pln. Osoby, które zarobią w roku podatkowym 2017  więcej niż  6 600 pln nie będą już całkowicie zwolnione z podatku.

Przy dochodach pomiędzy 6 600 pln a 11 000 pln wartość  kwoty zwolnionej z opodatkowania będzie zmienna, liczona proporcjonalnie w zależności od uzyskanego dochodu. Ta sama zasada będzie obowiązywała przy dochodach pomiędzy 85 528 pln. zł a 127 000 pln.

Zmienna kwota będzie stosowana do osiągnięcia dochodów na poziomie 11 000 pln. Podatnikom, których dochody zmieszczę się pomiędzy 11 000 pln a 85 528 pln będzie  natomiast przysługiwała kwota wolna od podatku w stałej wysokości, na dotychczasowym poziomie - 3091 pln.

Przy zarobkach  ponad 6600 pln rocznie, lecz nie więcej niż 11 000 pln nie ma ustalonej kwoty wolnej w jednej wysokości, lecz wraz ze wzrostem zarobków kwota ta będzie się zmniejszać w granicach od 6 600 pln do 3091 pln (czyli obowiązującego do tej pory). W takiej stałej wysokości kwota wolna  przysługuje podatnikom, których dochód będzie mieścił się w widełkach od 11 000 pln do 85 528 pln. Przy dochodzie powyżej  85 528 pln kwota wolna będzie ulegać stopniowemu zmniejszaniu. Podatnicy zarabiający powyżej 127 000 pln nie będą mieli prawa do skorzystania z kwoty wolnej od podatku.

Do obliczania kwoty zwolnionej z opodatkowania stosowane będą następujące zasady:


Taki mechanizm wyliczenia kwoty wolnej będzie stosowany dopiero na etapie rocznego rozliczenia pit, a nie ustalania zaliczek na podatek dochodowy, płatnych w ciągu roku.  Zaliczki będą pobierane/obliczane  i odprowadzane na dotychczasowych zasadach z wyjątkiem dochodów przekraczających 85 528 pln. W związku z tym zmiany w zakresie podwyższenia kwoty wolnej odczuwalne będą dopiero w 2018 roku przy składaniu rozliczenia pit za 2017 r.. Inaczej będzie tylko w przypadku podatników,  którzy kwoty wolnej zostaną pozbawieni.

Na etapie obliczania zaliczek na podatek płatnicy będa stosować kwotę zmniejszająca podatek według dotychczasowych zasad z jednym wyjątkiem, czyli:


Wyższa kwota wolna a ulgi na dzieci


Podwyższenie kwoty zwolnionej z opodatkowania jest korzystne przede wszystkim dla osób uzyskujących niskie dochody. Kto jeszcze skorzysta na nowych przepisach?

Na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku  skorzystają rodzice pełnoletnich i pracujących dzieci, które się uczą. Zasadą jest, że rodzice mogą dorosłych  korzystać z ulgi prorodzinnej  na dzieci do ukończenia przez nie dwudziestego piątego  roku życia, jeśli te dzieci uczą się w szkole polskiej lub za granicą i nie uzyskały w roku podatkowym dochodu przekraczającego kwoty wolnej od podatku. Dziecko, które zarobi w roku podatkowym nie więcej niż 6600 pln nie pozbawi rodziców prawa do ulgi na wychowanie dzieci ani preferencji podatkowej zw. z rozliczeniem pit z dzieckiem jako osoba samotna.

Czekamy na Wasze zdjęcia i opisy pięknych zakątków regionu, kliknij tutaj, aby dodać swój artykuł lub skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@mojezulawy.pl.