Rezerwat przyrody Jezioro Gaudy

Rezerwat przyrody Jezioro Gaudy - o atrakcji

Kategoria
Ciekawe miejsca > Rezerwaty
Miejscowość, gmina
Kamieniec, gmina Susz, Powiśle i Żuławy
Adres
Nadleśnictwo Susz, ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz
Dane kontaktowe
Tel./fax. 055-242 72 00; 055-242-72-22
Strona www
susz.olsztyn.lasy.gov.pl
Adres e-mail
susz@olsztyn.lasy.gov.pl
Gmina
Susz
Rezerwat Jezioro Gaudy utworzono w 1957 roku w celu ochrony naturalnej ostoi i miejsc lęgowych licznego ptactwa wodnego i błotnego oraz zespołów roślinności torfowiskowej.

Rezerwat, oprócz jeziora Gaudy (163,1 ha), obejmuje 332,53 ha powierzchni, z czego na bagna przypada 86%. Lasy otaczające rezerwat są ostoją i miejscem gniazdowania orła bielika, rybołowa, orlika krzykliwego, orlika grubodziobego, bociana czarnego, czapli, jastrzębi, myszołowów, błotniaków i kań. Rozległe bagna przylegające do jeziora stanowią ponadto jedno z największych w rejonie noclegowisk żurawi przygotowujących się do odlotu.
Jezioro Gaudy jest typowym zbiornikiem morenowym. Jego linia brzegowa jest stosunkowo słabo rozwinięta i w większej części porośnięta roślinnością szuwarową. Powierzchnia jeziora wynosi 152 ha, długość 2,5 km, szerokość do 1 km, a średnia głębokość 2 m. Dno jeziora pokrywa wielometrowa warstwa osadu.

Rezerwat przyrody Jezioro Gaudy - zdjęcia


Dalej na wschód?

Kościół św. Antoniego w Suszu

Kościół św. Antoniego w Suszu

Dalej na zachód?

Wodociągi miejskie

Podobne atrakcje

W pobliżu

Polecamy w okolicy