Rezerwat Przyrody Jezioro Karaś

Rezerwat Przyrody Jezioro Karaś - o atrakcji

Kategoria
Ciekawe miejsca > Rezerwaty
Miejscowość, gmina
Karaś, gmina Iława, Powiśle i Żuławy
Adres
karaśc gm. iława
Gmina
Iława
Jezioro położone jest w dolinie uformowanej przez cofający się lodowiec. Jego dno budują utwory zastoiskowe formujące się od holocenu (gytie, torfy, piaski pylaste, pyły i namuły piaszczyste o łącznej miąższości 2-3 m, a na zachodnimi północno-zachodnim brzegu jeziora - 10-12 m). Obecnie jezioro jest bardzo płytkie (średnia głębokość 0,5 m, maksymalna 2 m), tworzy dwa oddzielne akweny, na których występują zespoły hydrofitów (głównie zespoły ramienicowe i rdestnicowe) oraz szuwary (głównie szuwar trzcinowy i zachylnikowo-trzcinowy).

Na terenie ostoi zachodzi intensywny proces osadzania się materii organicznej pochodzącej z podwodnych łąk ramienicowych i roślinności szuwarowej. W niektórych częściach zbiornika (zwłaszcza na akwenie południowym) powstają liczne wyspy typu szuwarowego i zaroślowo-szuwarowego, przyczyniając się do odśrodkowego zarastania jeziora. Natomiast na długim odcinku linii brzegowej następuje dośrodkowo odgórne narastanie szuwaru ku środkowym partiom zbiornika.

Proces lądowacenia kompleksu torfowiskowo-jeziornego przebiega tu stosunkowo szybko na względnie dużej powierzchni, a powstająca roślinność torfowiskowa obejmuje szeroką gamę typów fitocenoz zróżnicowanych w płaszczyźnie traficznej i dynamiczno-rozwojowej.
Obiekt objęty jest ochroną w ramach sieci Natura 2000. Można tu obserwować powstawanie kilku typów lasu, takich jak: ols porzeczkowy, ols torfowcowy, sosnowy bór bagienny oraz naturalne brzeziny. Wykazują one bardzo wysoki stopień naturalności, a nawet szereg cech pierwotnych.

Rezerwat Przyrody Jezioro Karaś - zdjęcia

Posiadasz zdjęcia tej atrakcji i chcesz podzielić się nimi z innymi miłośnikami regionu? Kliknij tutaj!


Dalej na wschód?

Stacja kolejowa w Jamielniku

Stacja kolejowa w Jamielniku

Dalej na zachód?

Dwanaście wież Szymbarka

Dwanaście wież Szymbarka

Podobne atrakcje

W pobliżu

Polecamy w okolicy